Poszukiwani specjaliści – zawiadomienie o wyborze ofert

W związku z opublikowanym wcześniej ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydatów do pracy na wskazanych stanowiskach publikujemy zawiadomienia o wyborze ofert:
Specjalista ds. aplikacji folii

Specjalista ds. wycinania laserem

Specjalista mechanik

top